ХАНДИВ ӨРГӨХ

САЙН ДУРЫН АЖИЛЧИД

ХОЛБОО БАРИХ

Хайр Эрдэм Билиг ТББ нь Монгол Улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн хүрээнд нийгэмд үйлчлэх чиглэлээр нийгмийн эмзэг бүлгийн айл өрхөд туслах, тэдний хүүхэд залуучуудын сурч боловсроход дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан байгууллага юм.
Дотоод болон гадаадын хандивлагч байгууллага болон ард иргэдээс цуглуулсан тусламжыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт амьдарч буй ард иргэд болон Монгол улсаас гадаадад сурч буй залуучуудад хүргэхийг гол зорилго болгодог.
Байгууллага маань олон жил ижил зорилгоор үйл-ажиллагаа явуулж ирсэн байгууллагуудад туршлага эзэмшсэн боловсон хүчинтэй ба олон улсын ТББ-ын туршлагыг Монголд нэвтрүүлэхийг хичээдэг цоо шинэ байгууллага юм.