ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА

ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА

Үр өгөөжтэй ирээдүйн төлөө орон байр

Та хэзээ нэгэн цагт гадуур хонож үзсэн үү?

 Орон байр нь хүний ​​хамгийн хэрэгцээтэй зүйлсийн нэг юм. Дэлхийн өнцөг булан бүрт сая сая хүүхдүүд толгой хоргодох байрнаас хол байна. Энэ шалтгааны улмаас эрүүл мэндийн асуудал, боловсролын хомсдолтой тулгардаг.

Тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлснээр Хайр Эрдэм Билиг ТББ нь ирээдүйг бий болгохын тулд орчин үеийн, найдвартай дотуур байрны барилга байгууламж барих нь чухал гэж итгэдэг. Энэ зорилгоор тус байгууллага дотоод болон гадаад улс орнуудын ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тусламжаар байрлах байргүй оюутнууд, өнчин хүүхдүүдэд зориулсан дотуур байрны төслүүдийг дэмжиж ажиллана.

Төслийн хүрээнд дотуур байрны барилгын ажлыг хэрхэн дэмжих вэ?
Түгээмэл асуултууд (ТА)
18 нас хүрээгүй нийгмийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд болон өнчин хүүхдүүд байрладаг. Үүнээс гадна их дээд сургуулийн оюутнуудын дотуур байр барих ажлыг дэмжиж ажиллана.
Дотуур байранд өдөр тутмын хэрэгцээ (ус,цахилгаан,дулаан) болон хоол хүнсний хэрэгцээг хангадаг. Компьютер, хэлний боловсрол гэх мэт. сургалтыг хууль эрх зүйн хүрээнд дэмжиж ажилладаг.
Тус байгууллага нь дотуур байр барихаас илүү дотоод, гадаадын түнш сан болон байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй барилгын төслүүдэд материаллаг болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг.
Ирээдүйг бүтээ!

Та бидний ирээдүйн баталгаа болсон хүүхдүүдийг маань илүү сайн сайхан амьдрахад нь дэмжих болно. Бүтээгтүн!