Түүх бол бидний амжилт

Бид өнгөрсөн хугацаанд

logo
2022

Гүний цэвэр худаг

Read more

2

Хайр эрдэм билиг”ТББ Боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд Сагсай сумын удирдлагуудтай хамтран 60 өрхийн сурагч хүүхдэд нэг жил хэрэглэх бичиг хэргийг гардуулав. Цаашид нийгмийн эмзэг бүлгийн төлөө буяны арга хэмжээг хамтран зохион байгуулахаар тохиролцов.
Хүүхэд бүхнийг эрдэм номын цагаан буян ивээж, их мэдлэгийн зам нь дардан байг.

 

Read more

3

Condimentum fames egestas ad potenti

Scelerisque ullamcorper facilisis nisl a suspendisse elementum musat rasd dignissim at condimentum artas quam ut in. Ars hac posuere luctus vehicula dapibus facilisis commodo curae parturient.

Read more