ТЭТГЭЛЭГ

Боловсролд бүрэн дэмжлэг үзүүлэх

Жил бүр сургуулийн насны олон хүүхэд санхүүгийн бэрхшээл эсвэл бие махбодийн бэрхшээлээс болж зохих түвшинд боловсрол эзэмшиж чадахгүй байна. Энэ шалтгааны улмаас сая сая хүүхдийн боловсролын амьдрал эхлэхээс өмнө дуусдаг. Энэ байдлыг зогсоох нь бид бүгдээс хамаарна!

Боловсролоо үргэлжлүүлэхийг хүсч буй ядуу хүүхдүүдийг Хайр Эрдэм Билиг ТББ дэмжин ажилладаг. Монгол Улсад сурч байгаа эсвэл гадаадад сурч байгаа монголын оюутнуудад зориулж жил бүр байгууллагаас тэтгэлэг олгодог. Ялангуяа ядуу, өнчин, сургалтын дүн нь өндөр оюутан болон хүүхдүүдийг сонгон шалгаруулж тэтгэлэгтэй хөтөлбөрт хамруулахын зэрэгцээ жилийн сургалтын зардлыг хариуцдаг.

Төслийн хүрээнд тэтгэлэг хэрхэн олгодог вэ?
Түгээмэл асуултууд (Түгээмэл асуултууд)

 

Тэтгэлэгт хамрагдах өргөдөл гаргасан оюутан бүр нас, хүйс харгалзахгүй тэтгэлэг авах боломжтой. Өнчин, ядуу, сургалтын өндөр амжилт гаргаж буй оюутнуудад эхний ээлжинд анхаардаг.
Оюутануудын боловсролын үе шатыг тогтмол дагаж мөрддөг. Тэд нийгмийн ерөнхий дүрмийг дагаж, сургуулиа амжилттай үргэлжлүүлэн сурч байгаа бол Хайр Эрдэм Билиг ТББ-ийн дэмжлэг үргэлжилнэ.
Тэтгэлэг олгож буй байгууллага шаардлагатай тохиолдолд тэтгэлэг авч байгаа оюутаны иргэний бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэлийг авч болно.