Hakkımızda

Hakkımızda

Hayır Erdem Bilge, Moğolistan’daki dar gelirli aileler ve okuma çağındaki dezavantajlı öğrencilere karşılıksız yardım etmek üzere kurulmuştur.
Hayır Erdem Bilge, Moğolistan Sivil Toplum Kurumlar kanunu çerçevesinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Hayır Erdem Bilge, yurt içi ve yurtdışındaki bağışçılardan topladığı aynî ve nakdî yardımları Moğolistan’daki veya Moğolistan dışındaki yardıma muhtaçlara iletmektedir.
Hayır Erdem Bilge, benzer amaçta hizmet üreten sivil toplum kuruluşlarında çalışmış kadrosu sayesinde Moğolistan’a modern ve uluslararası operasyon tecrübesini transfer etmiştir. Kurumumuz, Moğolistan’a yenilik getirecek uluslararası STK tecrübesi ile tüm halkımıza hizmet üretmektedir.

Misyonumuz

Hayır Erdem Bilge, sahip olduğu STK tecrübesi ile her adımda şeffaflık ilkesine tam riayet ederek Moğolistan için aşağıdaki amaçlar çerçevesinde motive olmuştur:
Daha güçlü ve modern Moğolistan için;
Moğolistan’da yoksulluğu azaltarak fakirlikle mücadelede kendine yetecek hale gelmesinde rol almak,
Eğitime ulaşmakta veya eğitimine devam etmekte zorluk yaşayan gençlerimizin eğitimlerinin devamlılığını sağlamak; onların gelecekte Moğolistan’a hizmet etmesi için gerekli manevi motivasyonu sağlamak,
Yurtdışında eğitimini devam ettiren Moğolistanlı gençlere eğitimleri süresince yardımcı olmak ve eğitimleri sonrasında Moğolistan’a hizmet etmeleri konusunda motive olmalarını sağlamak,
Barış ve huzur dolu bir dünya için;
Moğolistan’ın tarihten gelen tecrübesini dünyaya aktararak barış ve huzura Moğolistan adına katkıda bulunmak,
Yurtdışında eğitim alan gençlerimiz yardımıyla Moğol yardımseverliğini dünyaya tanıtmak, öğrencilerimizle diğer uluslarla geleceğe yönelik yakın ve dostane ilişkiler geliştirilmesine zemin hazırlamak.

Vizyonumuz.

Hayır Erdem Bilge, kuruluşunu takip eden ilk 6 yılda aşağıdaki hedefleri eksiksiz olarak tamamlamayı hedeflemektedir:
• Her sene ülkemizde mesken sıkıntısı çeken 50 ailenin yıllık kiralarını karşılamak, her sene 5 aileye ev yapmak.
• Kırsal bölgelerde yaşayıp okulları uzak olduğu için başkalarının evlerinde kalmak zorunda kalan en az 500 öğrenciye kalacak yer sağlamak, eğitimlerine devam etmeleri için diğer ihtiyaçlarını karşılamak.
• “Her yerde eğitim, her zaman eğitim” ilkemiz çerçevesinde her sene eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan en az 500 öğrenciye eğitim kiti desteğinde bulunmak.
• Devlet veya özel yurtlarda kalarak ailelerinden uzakta eğitim gören 500 öğrencinin yıllık gıda ihtiyacını karşılamak.
Zikredilen hedeflerimizin yanı sıra;
Tüm faaliyetlerimizi uluslararası şeffaflık ilkelerine uygun olarak ifa ederek Ulanbator Bayangol belediyemizin en etkin 5 STK listesinde yer almak.