Kurban, Allâhü Teâlâ'ya yakınlık için, ibadet niyetiyle belirli vakitte, kurbana müsait bir hayvanı kesmektir.

Kendisine fıtır sadakası vacip olan kimselere Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vaciptir. Yâni nisaba malik olan hür, mukim, her müslümana vaciptir.

Bunun dışında akika, adak, şükür ve başka birkaç çeşit kurban vardır.  

Hayır Erdem Bilge kurumumuz vacip kurbanı, akika, adak, şükür ve başka her çeşit niyet ile kestireceğiniz kurbanları vekalet yolu ile usul kaidelerine riayet ederek hijyenik ortamda kesip etini derisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. 

Kurban Moğolistan’da nasıl eda edilir?

Sık sorulan sorular

Moğolistan’ın halkının 30% lik oranı dar gelirli ailelerden oluşur. Hayvanlar başka ülkelere nispetle ucuz ise de dar gelirli aileler için et temini ciddi sıkıntılıdır. Moğolistan’da et tüketimi iklim şartlarından ötürü günlük ortalama 200gramdır. Bu sebeple Moğolistan’da et ciddi bir ihtiyaçtır.
Sanayısı ve madeni olmayan illerde Ulanbator şehri kenarındaki çadır mahalleler ve devlet veya özel yurtlardaki öğrenciler.
Yurt içinden alınan vekalet kurbanlar aynı gün içinde kesilir. Yurt dışından alınan vekaletler saat farkı baz alınarak aynı gün veya ertesi gün kesilir.