Yeni Kitaplar, Yeni Hayatlar

Gelecek; okuyan ve araştıran insanların omuzlarında yükselir. Kitapların evi konumundaki kütüphaneler bu nesilleri yetiştiren bilgi yuvalarıdır. Kitaplarla farklı dünyalara yolculuğa çıkan insanoğlu hayatına ışık tutacak bilgilere ulaşır. Her ne kadar teknolojik gelişmelerle kitaplara olan ilgi azaldı gibi gözükse de geçmişten günümüze ve gelecekte kitaplar, bilgi taşıyıcıları olmaya devam edecek.

Hayır Erdem Bilge derneği, Moğolistan’da özel eğitim kurumlarında ihtiyaç sahibi özel ve resmi okullara kütüphaneler kazandırır. Dernek gerek müstakil yaptığı kütüphane binaları gerekse eğitim kurumları içinde kurduğu kütüphanelerle kitaba susamış gönülleri faydalı eserlerle buluşturuyor. Hayır Erdem Bilge derneginin öncülüğünde “Kitaba ihtiyacı olan öğrenciler ve kütüphane ihtiyacı olan mahaller” konseptiyle geniş bir bilgi ağının kurulması hedefleniyor.

Proje Kapsamında Bir Kütüphane Nasıl Kurulur?

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Moğolistan içinde öğrenci yurtları/kütüphane ihtiyacı olan mahaller ve Moğolistan dışında Moğolların yaşadığı ülkelerdeki okullar/eğitim kurumlarında kütüphaneler kurulmaktadır.
Kütüphaneler; Moğolistan tarihi başta olmak üzere Moğolistan Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı kitaplardan ve dünya klasiklerinden oluşur. Yurtdışı kütüphane projelerinde de benzer hassasiyetler izlenmektedir.
Kurulan kütüphanelerde belli standartların oluşması için sadece nakdi bağışlar kabul edilmektedir. Kitap bağışı kabul edilmesi durumunda toplanan kitapların kontrol edilememesi ihtimali sebebiyle kitap kabulü yerine nakdi yardımlara odaklanılmaktadır.